FTKMA UMP    

News

Kunjungan SIASUN, Sapura Industrial tinjau prospek kolaborasi dengan UMP

Kunjungan SIASUN, Sapura Industrial tinjau prospek kolaborasi dengan UMP

Pekan, 9 November – Universiti Malaysia Pahang (UMP) menerima kunjungan deligasi SIASUN Co. Ltd (Singapore) atau SIASUN dalam meninjau prospek kolabrasi dalam teknologi kejuruteraan dan bidang penyelidikan selaras dengan Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) baru-baru ini.